Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏLMƏK

ƏRQƏLMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkəlmək. irkəlmək. dayanıb asılanmaq. qudurqanlıq edmək

ƏRQƏLMƏK : Turuz Dictionary

ərgəlmək. ərkəlmək. ər, kişi, baliğ olmaq

ƏRQƏLMƏK : Turuz Dictionary

ərgəlmək. ərkəlmək. ər, kişi, baliğ olmaq