Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏNİŞMƏK

ƏRQƏNİŞMƏK : Turuz Dictionary

ərkənişmək. gəlişmək. açılmaq.
kişi görə gördükcə oy açılması üzləşir.
gözü açılmaq: gördükcə, sınavınar: yaxcı görər

ƏRQƏNİŞMƏK : Turuz Dictionary

ərkənişmək. gəlişmək. açılmaq.
kişi görə gördükcə oy açılması üzləşir.
gözü açılmaq: gördükcə, sınavınar: yaxcı görər