Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏNƏMİK

ƏRQƏNƏMİK : Turuz Dictionary

ərgənəmik. kullanışlı. əlverişli. sərfəli

ƏRQƏNƏMİK : Turuz Dictionary

ərgənəmik. kullanışlı. əlverişli. sərfəli