Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏNƏQÜN

ƏRQƏNƏQÜN : Turuz Dictionary

ərgənəgün.
arınlıqla. ərginliklə.
arınlıqla iş görən, iş görəni kor qoyar.
arınlıqla iş yapan, günü qalarmış çora, işi çatarmış gora.
arınlıqla iş yapma, bitirməmişdə yatma.
arınlıqla iş yapan, heç bir işi bitirməz

ƏRQƏNƏQÜN : Turuz Dictionary

ərgənəgün.
arınlıqla. ərginliklə.
arınlıqla iş görən, iş görəni kor qoyar.
arınlıqla iş yapan, günü qalarmış çora, işi çatarmış gora.
arınlıqla iş yapma, bitirməmişdə yatma.
arınlıqla iş yapan, heç bir işi bitirməz