Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏNLİK

ƏRQƏNLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgənlik.
gənclikdə üzdə çıxan cuşlar. sivilcələr.
ərkəlmiş, yetişmiş, hələ evlənməmiş. subaylıq. gənc yaşda üzdə çıxan sivilcə.
(ərkək dişi üçün). subaylıq. dul qadın subaya (bekara) ərə gedirkən, buna verdiyi para, başlıq

ƏRQƏNLİK : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərgənlik.
yeni yetməlik. yetcənlik. yengənclik. gənciklik. novcəvanlıq.
yetcənlikdə üzdə çıxan cuş, sivilcələr.
dul gəlinin, dəliqanlı güveyə (kürəkənə) verən sovğatı.
ərginlik. əriklik. ərkilik. olquşluq. olqunluq. olqunlaşmış. yetişginlik. yetginlik. kamillik. biluğ. baliğlik. rüşd.
ərgənlik çağına gəlmiş dəliqanlı: qarısamış. qarsamış

ƏRQƏNLİK : Turuz Dictionary

ərgənlik. açılqalıq. azadlıq. istiqlal

ƏRQƏNLİK : Turuz Dictionary

ərgənlik. açılqalıq. azadlıq. istiqlal