Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏNMƏK

ƏRQƏNMƏK : Turuz Dictionary

ərgənmək. açqanmaq. açınmaq. azad, müstəqill olmaq

ƏRQƏNMƏK : Turuz Dictionary

ərgənmək. açqanmaq. açınmaq. azad, müstəqill olmaq