Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏQLİQ

ƏRQƏQLİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkəklik. ərik. irlik. ərəklik. qoçalaq. qoçqar. qoçaq. qaraman. qəhrəman. salbatlu. şücaətli

ƏRQƏQLİQ : Turuz Dictionary

ərkəklik. tutuğluq. tutucluq. ərlik. kişilik. igitlik. əril. ərlik. örkəklik. öğkəklik. mərdlik. qəhrəmanlıq. igitlik. edərmənlik. başarcanlık. becərcəklik. yaravlılıq. yarağlılıq. yardamlılıq. kifayətlilik. doğumluluq. başarcanlılıq. qeyrətlilik

ƏRQƏQLİQ : Turuz Dictionary

ərkəklik. əkəklik. təkəlk. qadında olan yekəxanalıq..¶-ərkəklik aracı: sik. soxdu

ƏRQƏQLİQ : Turuz Dictionary

-ərkəklik yaraq: yaraq. sik. sih. qıllar. qılır. qıyla. qıylam

ƏRQƏQLİQ : Turuz Dictionary

ərkəklik. tutuğluq. tutucluq. ərlik. kişilik. igitlik. əril. ərlik. örkəklik. öğkəklik. mərdlik. qəhrəmanlıq. igitlik. edərmənlik. başarcanlık. becərcəklik. yaravlılıq. yarağlılıq. yardamlılıq. kifayətlilik. doğumluluq. başarcanlılıq. qeyrətlilik

ƏRQƏQLİQ : Turuz Dictionary

ərkəklik. əkəklik. təkəlk. qadında olan yekəxanalıq..¶-ərkəklik aracı: sik. soxdu

ƏRQƏQLİQ : Turuz Dictionary

-ərkəklik yaraq: yaraq. sik. sih. qıllar. qılır. qıyla. qıylam