Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏT

ƏRQƏT : Arin Turkish Etimology Dictionary

ergat. işçi

ƏRQƏT : Turuz Dictionary

ərkət. huquq. həqq.
sizin ərkətiz çatmır: sizin həqqiz çatmır

ƏRQƏT : Turuz Dictionary

ərkət. huquq. həqq.
sizin ərkətiz çatmır: sizin həqqiz çatmır