Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQƏTÜLMƏK

ƏRQƏTÜLMƏK : Turuz Dictionary

ərkətülmək. qudrətə çatdırılmaq

ƏRQƏTÜLMƏK : Turuz Dictionary

ərkətülmək. qudrətə çatdırılmaq