Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQLİ

ƏRQLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkli. ərkil. ərkin.
azad kişi. qaraşsız. özgür. özbaşdaq. azad. özbaşdaq. basdaqsız. düşək duzaqsız. şərtsiz. qeydsiz. bəndsiz.
güclü. əsərli.
muxtar.
özgörük. özgürük. ixtiyarlı.
güclü. qolçomaq. öğkək. örkək. ərkək. erkək. quvvətli

ƏRQLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərkli. güclü. qadir. dəğər. hökümran. bəyləvçi. ərktü. ixtiyari. ərki

ƏRQLİ : Turuz Dictionary

ərkli. qurətli.
qızqın olub dingin durasan, varlı olub yoxsul qılnasan, acından ölüb onur güdəsən, ərkli olub əkdi qalasan, tovaçlıq deyil, hovanlıqdır. (qızqın: hırslı). (dingin: aram). (əkdi: müəddəb). (tovaçlıq: tovğaçlıq: güclülük. baturluq). (hovanlıq: axmaqlıq)

ƏRQLİ : Turuz Dictionary

ərkli.
irkli. ixtiyarlı.
mehrban. rəhim.
ərkli tanrım: rəhim, mehrəban tanrım.
ərk edmək: (sərəfraz edmək)

ƏRQLİ : Turuz Dictionary

-mallı, ərkli: (varlı güclü olur. varlı ixtiyar shabı olur. varlı muxtar olur. varlı bildiyin yapır)

ƏRQLİ : Turuz Dictionary

ərkli. qurətli.
qızqın olub dingin durasan, varlı olub yoxsul qılnasan, acından ölüb onur güdəsən, ərkli olub əkdi qalasan, tovaçlıq deyil, hovanlıqdır. (qızqın: hırslı). (dingin: aram). (əkdi: müəddəb). (tovaçlıq: tovğaçlıq: güclülük. baturluq). (hovanlıq: axmaqlıq)

ƏRQLİ : Turuz Dictionary

ərkli.
irkli. ixtiyarlı.
mehrban. rəhim.
ərkli tanrım: rəhim, mehrəban tanrım.
ərk edmək: (sərəfraz edmək)

ƏRQLİ : Turuz Dictionary

-mallı, ərkli: (varlı güclü olur. varlı ixtiyar shabı olur. varlı muxtar olur. varlı bildiyin yapır)