Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQLƏ

ƏRQLƏ : Turuz Dictionary

ərklə: istəklə. ixtiyarla.
sevgi ərklə deyil, sevilmə əldə deyil

ƏRQLƏ : Turuz Dictionary

ərklə: istəklə. ixtiyarla.
sevgi ərklə deyil, sevilmə əldə deyil