Multilingual Turkish Dictionary

ƏRQTƏN

ƏRQTƏN : Turuz Dictionary


ərkdən düşmüş: gözdən düşmüş

ƏRQTƏN : Turuz Dictionary

-ərkdən düşməz, yıxılmaz bayrağı. (ərk: qudrət)

ƏRQTƏN : Turuz Dictionary

ərkdən. gücdən. ixtiyardan.
ər qarır ərkdən, xatun qarır görkdən. (xatun: qadın. zənən). (görkdən: gözəllikdən)

ƏRQTƏN : Turuz Dictionary

ərkdən. qeyrətdən. qayratdan. qocurdan. gücdən. güycdən.
qocurdan düşmək

ƏRQTƏN : Turuz Dictionary


ərkdən düşmüş: gözdən düşmüş

ƏRQTƏN : Turuz Dictionary

-ərkdən düşməz, yıxılmaz bayrağı. (ərk: qudrət)

ƏRQTƏN : Turuz Dictionary

ərkdən. gücdən. ixtiyardan.
ər qarır ərkdən, xatun qarır görkdən. (xatun: qadın. zənən). (görkdən: gözəllikdən)

ƏRQTƏN : Turuz Dictionary

ərkdən. qeyrətdən. qayratdan. qocurdan. gücdən. güycdən.
qocurdan düşmək