Multilingual Turkish Dictionary

ƏRRƏ

ƏRRƏ : Arin Turkish Etimology Dictionary

eşşək qaşandırılmaq istəndiği zaman iki üç kərə bu söz söylənir

ƏRRƏ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] İkidesteli iri mişar, bıçqı. Kərki olub öz tərəfinə yonma; Ərrə ol, iki tərəfə yon. (Ata. sözü).

ƏRRƏ : Turuz Dictionary

< ərə. biçgi. bıçqı

ƏRRƏ : Turuz Dictionary

< ərə. biçgi. bıçqı