Multilingual Turkish Dictionary

ƏRSİNLƏNMƏK

ƏRSİNLƏNMƏK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

məch. Ərsinle qazınıb
çıxarılmaq.

ƏRSİNLƏNMƏK : Az Turkish Farsi

مص.مفبا کاردک تراشیده شدن