Multilingual Turkish Dictionary

ƏRSİNMİŞ

ƏRSİNMİŞ : Turuz Dictionary

ərmiş. yetgin. yetmiş. ərgin. ərik. ərmiş. ərən. yetişgin. olmuş. onuq. oluq. olqun. olqac. olqaş. olqunlaşmış. qoyasa. istəyini cilovlaya bilən kişi. ondaş. ondac. (gürbüz). iyi gəlişmiş. osman. mürşid.
işinin, sözünün əri

ƏRSİNMİŞ : Turuz Dictionary

ərmiş. yetgin. yetmiş. ərgin. ərik. ərmiş. ərən. yetişgin. olmuş. onuq. oluq. olqun. olqac. olqaş. olqunlaşmış. qoyasa. istəyini cilovlaya bilən kişi. ondaş. ondac. (gürbüz). iyi gəlişmiş. osman. mürşid.
işinin, sözünün əri