Multilingual Turkish Dictionary

ƏRSİYƏ GƏLMƏK

ƏRSİYƏ GƏLMƏK : Turuz Dictionary

asıraymaq. bəslənmək. böyümək.
uşaqlar nə tez asraymış.
asrayıb durmuşa ayaq basdı: böyüyüb camiiyə (ictimai həyata) girdi

ƏRSİYƏ GƏLMƏK : Turuz Dictionary

asıraymaq. bəslənmək. böyümək.
uşaqlar nə tez asraymış.
asrayıb durmuşa ayaq basdı: böyüyüb camiiyə (ictimai həyata) girdi