Multilingual Turkish Dictionary

ƏRSİYƏ GƏTİRMƏK

ƏRSİYƏ GƏTİRMƏK : Turuz Dictionary

əsləmək. asıratmaq.
bu uşağı çox qıynalqan asıratdım: çox korluqla, zəhmətlə bəslədim, böyütdüm

ƏRSİYƏ GƏTİRMƏK : Turuz Dictionary

əsləmək. asıratmaq.
bu uşağı çox qıynalqan asıratdım: çox korluqla, zəhmətlə bəslədim, böyütdüm