Multilingual Turkish Dictionary

ƏRSƏK RUSPU

ƏRSƏK RUSPU : Turuz Farsca - Türkce

kişi istiyən qəhbə (< ər+ sək: istəmək)