Multilingual Turkish Dictionary

ƏRT

ƏRT : Arin Turkish Etimology Dictionary

art. əğələnmiş, kəsilmiş, cığıryol. ərməyə, keçməyə bir yol. dar yol. keçit

ƏRT : Turuz Dictionary

ərd < > (ərc. ərz. ərk. ərg.)

ƏRT : Turuz Dictionary

ərd < > (ərc. ərz. ərk. ərg.)