Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTİŞİLİQ

ƏRTİŞİLİQ : Turuz Dictionary

ər-dişilik-kişi ol ki kişilikdən yad olur ər-dişilik. (kişilik ərkək dişi tanımaz). (ər-dişilik: ərkək dişi)

ƏRTİŞİLİQ : Turuz Dictionary

ər-dişilik-kişi ol ki kişilikdən yad olur ər-dişilik. (kişilik ərkək dişi tanımaz). (ər-dişilik: ərkək dişi)