Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTİL

ƏRTİL : Turuz Dictionary

geçişlik. köçəlik. açtal. keçiş giriş kağızı. pasport. təzkirə

ƏRTİL : Turuz Dictionary

geçişlik. köçəlik. açtal. keçiş giriş kağızı. pasport. təzkirə