Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTİN

ƏRTİN : Turuz Dictionary


ərdin bəri. ər qamuğ. hammı el. tamam millət

ƏRTİN : Turuz Dictionary


ərdin bəri. ər qamuğ. hammı el. tamam millət