Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTİNİŞMƏK

ƏRTİNİŞMƏK : Turuz Dictionary

ərtinmək. birbirinə qarışmaq, girişmək.
duman köçür, görüntülər ərtinişir

ƏRTİNİŞMƏK : Turuz Dictionary

ərtinmək. birbirinə qarışmaq, girişmək.
duman köçür, görüntülər ərtinişir