Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTİNMƏK

ƏRTİNMƏK : Turuz Dictionary


ərtinişmək. birbirinə qarışmaq, girişmək.
duman köçür, görüntülər ərtinişir.
əritilmək > irdələnmək. ərinmək. sınmaq. sinmək. həzm, təhlil olmaq

ƏRTİNMƏK : Turuz Dictionary


ərtinişmək. birbirinə qarışmaq, girişmək.
duman köçür, görüntülər ərtinişir.
əritilmək > irdələnmək. ərinmək. sınmaq. sinmək. həzm, təhlil olmaq