Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTİQ

ƏRTİQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərtik.
ərincəli, ged gəlli yer. işlək yol.
adət.
imumi

ƏRTİQ : Turuz Dictionary

ərtik. pərdi. çatıda işlənən incə təxdələr

ƏRTİQ : Turuz Dictionary

ərtik. pərdi. çatıda işlənən incə təxdələr