Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTƏŞMƏK

ƏRTƏŞMƏK : Turuz Dictionary

artaşmaq. {> ərteş. arteş (fars): qoşun}. birbiri ardıca gəlmək. bir araya gəlmək, qoşulmaq

ƏRTƏŞMƏK : Turuz Dictionary

artaşmaq. {> ərteş. arteş (fars): qoşun}. birbiri ardıca gəlmək. bir araya gəlmək, qoşulmaq