Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTƏMÇİLİQTƏ

ƏRTƏMÇİLİQTƏ : Turuz Dictionary

ərdəmçilikdə. adamçılıqda. adamkarçılıqda.
çəkini bilmək ərdəmçilikdə baş söz. (həddini bilmək, adamçılıqda birinci yeri tutur)

ƏRTƏMÇİLİQTƏ : Turuz Dictionary

ərdəmçilikdə. adamçılıqda. adamkarçılıqda.
çəkini bilmək ərdəmçilikdə baş söz. (həddini bilmək, adamçılıqda birinci yeri tutur)