Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTƏMİTİR

ƏRTƏMİTİR : Turuz Dictionary

ərdəmidir.-güc yaratmaq, kişinin, butuq ərdəmidir.(butuq: ən böyük. ən uca)

ƏRTƏMİTİR : Turuz Dictionary

ərdəmidir.-güc yaratmaq, kişinin, butuq ərdəmidir.(butuq: ən böyük. ən uca)