Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTƏMLİ

ƏRTƏMLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərdəmli.
qapaqlı. qapaqlıq. qabaqlıq. içli. görgülü. çıxarlı. ədəbli. tərbiyəli. nəzakətli.
yörətli. yönətli.
xanıməfəndi. ağırbaşlı, ərdəmli, yörətli, yönətli xanım: qadın qadıncıq. xanıməfəndi.
bilən. bacarıqlı. mahir.
fəzilətli. layiq.
yol bilir. ilkəli. yolağlı. ədəbli. ərkanlı. tərbiyəli

ƏRTƏMLİ : Turuz Dictionary

-özünü başqalarından irəli, ərdəmli, önəmli, üstün görmək: kəndini bəğənmək. kəndini nərsə saymaq. kəndini dev aynasında görmək. kəndin çox yekə görmək. şişinmaq. qurranmaq

ƏRTƏMLİ : Turuz Dictionary

ərdəmli. tovar. yöndəmli

ƏRTƏMLİ : Turuz Dictionary

edinli. çıxarlı. bacarıqlı

ƏRTƏMLİ : Turuz Dictionary

-ər altun ilə ölçülməz, ərdəmli baş, dil gərək. (dil: söz. düşüncə)

ƏRTƏMLİ : Turuz Dictionary

-ərdəmli yardanlı. (yardanlı xeyxahlı)

ƏRTƏMLİ : Turuz Dictionary

ərdəmli. ər dəmli. kişi nəfəsli. kişi sözlü.
ərdəmli ol sözün yoxa çıxmasın. (yoxa: boşa. puça. puka).
ərdəmli ol sözün yoxa çıxmasın, yaxşılıqdan yalqu başa çıxmasın, bərk oturub boş yerə söz danışma, qulaq duydu ağzını yum çıxmasın. (yalqu: qanmaz , annamaz).
şaşırma, dəğişməkdir evrənin işi, ərdəmli kişi uydurar işi. (uydurar: tətbiq edər).
yaraşlı. yarışlı söz yaraşlı gəp tüm görkünün qaynağı. (yarışlı: səfalı. ürək açıcı). (yaraşlı: ərdəmli). (görk: gözəllik)

ƏRTƏMLİ : Turuz Dictionary

-özünü başqalarından irəli, ərdəmli, önəmli, üstün görmək: kəndini bəğənmək. kəndini nərsə saymaq. kəndini dev aynasında görmək. kəndin çox yekə görmək. şişinmaq. qurranmaq

ƏRTƏMLİ : Turuz Dictionary

ərdəmli. tovar. yöndəmli

ƏRTƏMLİ : Turuz Dictionary

edinli. çıxarlı. bacarıqlı

ƏRTƏMLİ : Turuz Dictionary

-ər altun ilə ölçülməz, ərdəmli baş, dil gərək. (dil: söz. düşüncə)

ƏRTƏMLİ : Turuz Dictionary

-ərdəmli yardanlı. (yardanlı xeyxahlı)

ƏRTƏMLİ : Turuz Dictionary

ərdəmli. ər dəmli. kişi nəfəsli. kişi sözlü.
ərdəmli ol sözün yoxa çıxmasın. (yoxa: boşa. puça. puka).
ərdəmli ol sözün yoxa çıxmasın, yaxşılıqdan yalqu başa çıxmasın, bərk oturub boş yerə söz danışma, qulaq duydu ağzını yum çıxmasın. (yalqu: qanmaz , annamaz).
şaşırma, dəğişməkdir evrənin işi, ərdəmli kişi uydurar işi. (uydurar: tətbiq edər).
yaraşlı. yarışlı söz yaraşlı gəp tüm görkünün qaynağı. (yarışlı: səfalı. ürək açıcı). (yaraşlı: ərdəmli). (görk: gözəllik)