Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTƏMTƏ

ƏRTƏMTƏ : Turuz Dictionary


yordamında ərdəmdə, bayraq kimi görkəmli. (davranışında başarcanlığında örnək olan)

ƏRTƏMTƏ : Turuz Dictionary


kəndi özün dəğişmək, birinci iş ərdəmdə

ƏRTƏMTƏ : Turuz Dictionary


yordamında ərdəmdə, bayraq kimi görkəmli. (davranışında başarcanlığında örnək olan)

ƏRTƏMTƏ : Turuz Dictionary


kəndi özün dəğişmək, birinci iş ərdəmdə