Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTƏN

ƏRTƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərdən.bakirə

ƏRTƏN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ərdən. ( <
< ərmək.
arı. ). ərtən. ertən. ertən.
təbərzə. təpəriz. ərgin. taza.
artın. arın. duru. arıq. saf.
pərdəli qız. qız. öz. som. yalın. bakirə

ƏRTƏN : Turuz Dictionary

-yaxşılığın güdmə sən, yamanlığı yox ərdən

ƏRTƏN : Turuz Dictionary

-yaxşılıq güdmə, yamanlıq çıxmazın ərdən, göl olmağı güdülməz, su çıxmazın yerdən

ƏRTƏN : Turuz Dictionary


ərdən aş, eldən yok. (aş: keç)

ƏRTƏN : Turuz Dictionary

-yaxşılığın güdmə sən, yamanlığı yox ərdən

ƏRTƏN : Turuz Dictionary

-yaxşılıq güdmə, yamanlıq çıxmazın ərdən, göl olmağı güdülməz, su çıxmazın yerdən

ƏRTƏN : Turuz Dictionary


ərdən aş, eldən yok. (aş: keç)