Multilingual Turkish Dictionary

ƏRTƏNLİ

ƏRTƏNLİ : Turuz Dictionary

ərdənli. ərdəni. tutarlı. qiymətli.
ərdəni dil bilgə sözü yaştuq yola yaxtuq səpər. (yaştuq yola yaşam, həyat yoluna). (yaxtuq
ışıq)

ƏRTƏNLİ : Turuz Dictionary

ərdənli. ərdəni. tutarlı. qiymətli.
ərdəni dil bilgə sözü yaştuq yola yaxtuq səpər. (yaştuq yola yaşam, həyat yoluna). (yaxtuq
ışıq)