Multilingual Turkish Dictionary

ƏRUZ

ƏRUZ : Azerbaijani English Dictionary

I. i. Aruz [classical poetic metre in oriental poetry] II. s.: əruz vəzni Aruz metre

ƏRUZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.]
Şeir veznlerinden (ölçülerinden) behs eden elm. Əruz elmi.
Ritmik hecalardan, yeni qısa medli hecalarla uzun medli ve ya qapalı hecaların müntezem düzülüşünden emele gelen şeir vezni. Əruz vəzni.