Multilingual Turkish Dictionary

ƏRZİ

ƏRZİ : Turuz Farsca - Türkce

əni
əni boyundan çox olan biçim:sığırdili. (xipil)