Multilingual Turkish Dictionary

ƏRZİŞLİ NƏFİS

ƏRZİŞLİ NƏFİS : Turuz Farsca - Türkce

ərik törük ərik törkə. əziz incə. yumşaq gözəl.
ərik törkə balam: nazlı gözəl balam.
ərik törük davranmaq: çox merhemetli şefeqetli, kibar davranmaq