Multilingual Turkish Dictionary

ƏRZƏ EDMƏK

ƏRZƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

çıxartmaq

ƏRZƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

düşrütmək numayişə, səhnəyə qoymaq. təşhir edmək. iraə, ibraz, izhar, ərz, ərzə edmək

ƏRZƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

göstəriş yapmaq

ƏRZƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

göstərmək

ƏRZƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

gözünə sərmək

ƏRZƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

ortalatmaq

ƏRZƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

önürmək

ƏRZƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sərgəmək

ƏRZƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sərgiləmək

ƏRZƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sunmaq

ƏRZƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

sunuşlamaq

ƏRZƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tutuzlamaq

ƏRZƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

tutuzmaq

ƏRZƏ EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

vermək