Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİŞMƏK

ƏSİŞMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

çəkişmək. uzuşmaq. genişlənib ilişgi, rabitə qurmaq.
ip əsişmək: ip açıb uzatmaq.
ip, bənzəri nərsələri çəkəmək, kərmək, uzatmaq

ƏSİŞMƏK : Turuz Dictionary

əsrişmək.
coşmaq. həyəcanlanmaq.
onu görməyə içi əsrişir.
bu salıqdan (xəbərdən) çox əsrişdi.
dalbışmaq (dalqa). tövüşmək (< təprənmək). müztəriblənmək. iztirab çəkmək

ƏŞİŞMƏK : Turuz Dictionary

qayışmaq. qatışmaq. yanaçınmaq. əşlişmək. açlışmaq. açılışmaq. sikişmək. cinsi ilişgidə olunmaq. cütləşmək

ƏSİŞMƏK : Turuz Dictionary

əsrişmək.
coşmaq. həyəcanlanmaq.
onu görməyə içi əsrişir.
bu salıqdan (xəbərdən) çox əsrişdi.
dalbışmaq (dalqa). tövüşmək (< təprənmək). müztəriblənmək. iztirab çəkmək

ƏŞİŞMƏK : Turuz Dictionary

qayışmaq. qatışmaq. yanaçınmaq. əşlişmək. açlışmaq. açılışmaq. sikişmək. cinsi ilişgidə olunmaq. cütləşmək