Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİB

ƏSİB : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsib savurmaq: çox sınırlanmaq. bağırıb çağırmaq

ƏŞİB : Arin Turkish Etimology Dictionary

dünyanı əşib eşmiş: isti soyuq görmüş. tünək darağın savmı. tünək çəmbərin keçmiş. sınavlı, görməgəy, təcrübəli.
əşib eşmək: gəzib dolaşmaq. gəzib əğlənmək. istədiyi işə, yerə, oyuna baş vurmaq. fırdalaqmaq. pırdalaqmaq dırdalaqmaq

ƏSİB : Turuz Dictionary

-tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü, göyə savırdı. (tüpürmək. töpürmək. yelləmək. kürkəmək. küləkmək. əsirmək. yel çıxmaq)

ƏŞİB : Turuz Dictionary

-əşib eşmiş: döğgən. təcrübəli. mücərrəb. dünya görmüş

ƏSİB : Turuz Dictionary

-tüpi topramaq: külək əsib toprağı söküb götürdü, göyə savırdı. (tüpürmək. töpürmək. yelləmək. kürkəmək. küləkmək. əsirmək. yel çıxmaq)

ƏŞİB : Turuz Dictionary

-əşib eşmiş: döğgən. təcrübəli. mücərrəb. dünya görmüş