Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİLMƏSİ

ƏSİLMƏSİ : Turuz Dictionary

-bir axarın kəsilməsi: qaqrışmaq

ƏSİLMƏSİ : Turuz Dictionary

-bir axarın kəsilməsi: qaqrışmaq