Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİM-ƏSİM

ƏSİM-ƏSİM : Azerbaijani English Dictionary

z.: əsim-əsim əsmək to shiver, to tremble, to quiver

ƏSİM-ƏSİM : Azerbaijani Explanatory Dictionary

əsim-əsim əsmək
berk titremek. Əynində paltarı əsim-əsim əsir. Hirsindən əsim-əsim əsmək.
[Telli:] Bədənim əsim-əsim əsir.. Heç əqlimə gəl-məyən işə düşmüşəm. N.Vezirov. Körpünün tiri o tərəf-bu tərəfdən görsənir. Hər dəfə yeni dalğalar ona toxunduqda əsim-əsim əsirdi. Ə.Veliyev. Əsim-əsim əsirdi. Katibə tapşırdı ki, Vahidin dediyini bir yerə yazıb saxlasın. Mir Celal.