Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİNİB

ƏSİNİB : Turuz Dictionary


bükülüb əğilib, qayılıb, əsinib qırılmadan güclü, dayanıqlı duran: sırın. sıyrın. sıyğın. sığın

ƏSİNİB : Turuz Dictionary

-quru yapraqların əsinib sürüşərək səslənməsi: xışırdamaq. qığışlamaq. qığışdamaq. qağışlamaq. qıldıramaq. qıldırmaq

ƏSİNİB : Turuz Dictionary


bükülüb əğilib, qayılıb, əsinib qırılmadan güclü, dayanıqlı duran: sırın. sıyrın. sıyğın. sığın

ƏSİNİB : Turuz Dictionary

-quru yapraqların əsinib sürüşərək səslənməsi: xışırdamaq. qığışlamaq. qığışdamaq. qağışlamaq. qıldıramaq. qıldırmaq