Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİNLƏMƏK

ƏSİNLƏMƏK : Arin Turkish Etimology Dictionary

əsənləmək. səlamlamaq. əsin salmaq. əsən salmaq. səlam salmaq

ƏSİNLƏMƏK : Az Turkish Farsi

الهام بخشیدن