Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİNLƏNİRƏM

ƏSİNLƏNİRƏM : Turuz Dictionary

ilham alıram-mən ilham alıram təbəssümündən: mən əsinlənirəm gülüşcüyündən

ƏSİNLƏNİRƏM : Turuz Dictionary

ilham alıram-mən ilham alıram təbəssümündən: mən əsinlənirəm gülüşcüyündən