Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİNMƏSİNTƏN

ƏSİNMƏSİNTƏN : Turuz Dictionary

-yapraqlı quru dalın əsinməsindən çıxan xışıltı səsi: qığış. qağış.
qığış qığış: çox quru qatı olan.
tut qurusu qığış qığış olmuş

ƏSİNMƏSİNTƏN : Turuz Dictionary

-yapraqlı quru dalın əsinməsindən çıxan xışıltı səsi: qığış. qağış.
qığış qığış: çox quru qatı olan.
tut qurusu qığış qığış olmuş