Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİNQİRƏ

ƏSİNQİRƏ : Turuz Dictionary

əsingirə. niyaran. sərasimə. pərişan

ƏSİNQİRƏ : Turuz Dictionary

əsingirə. niyaran. sərasimə. pərişan