Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİNQİRƏÇİLİK

ƏSİNQİRƏÇİLİK : Turuz Dictionary

əsingirəçilik. niyarançılıq. sərasiməlik. pərişanlıq

ƏSİNQİRƏÇİLİK : Turuz Dictionary

əsingirəçilik. niyarançılıq. sərasiməlik. pərişanlıq