Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİNTİLİ

ƏSİNTİLİ : Arin Turkish Etimology Dictionary

keçəri istəkli. bülhəvəs. həvəskar.
yelli

ƏSİNTİLİ : Turuz Dictionary

-yumşaq əsintili hava
sağızan. təravvətli hava

ƏSİNTİLİ : Turuz Dictionary

-yumşaq əsintili hava
sağızan. təravvətli hava