Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİP

ƏSİP : Turuz Dictionary


əsip yellər, çatıb güz ayı, töküb yaprağı, illər keçməmiş kimi

ƏSİP : Turuz Dictionary


əsip yellər, çatıb güz ayı, töküb yaprağı, illər keçməmiş kimi