Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİQƏMƏSİN

ƏSİQƏMƏSİN : Turuz Dictionary


tanrım verdiklərin əsigəməsin (alqış)

ƏSİQƏMƏSİN : Turuz Dictionary


tanrım verdiklərin əsigəməsin (alqış)