Multilingual Turkish Dictionary

ƏSİQSİZLİQ

ƏSİQSİZLİQ : Turuz Dictionary

əsiksizlik. əsriksizlik. yassızlıq. yasızlıq. qıyımlıq. asırqamazlıq. yasırqamazlıq. acırqamazlıq. əsirgəməzlik. yaxımsızlıq. yaxışsızlıq. duyqusuzluq. mərhəmətsizlik. qəsavət

ƏSİQSİZLİQ : Turuz Dictionary

əsiksizlik. əsriksizlik. yassızlıq. yasızlıq. qıyımlıq. asırqamazlıq. yasırqamazlıq. acırqamazlıq. əsirgəməzlik. yaxımsızlıq. yaxışsızlıq. duyqusuzluq. mərhəmətsizlik. qəsavət